• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

แผนกการโรงแรม จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

12092560m01

แผนกการโรงแรม จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า
ในวันหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวเพลส ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต