• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

แผนกการโรงแรม จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

12092560m01

แผนกการโรงแรม จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า
ในวันหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวเพลส ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต