• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

วันที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการกรอาชีวศึกษา

21762085 1664813300259056 4242158801800379017 n

วันที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการกรอาชีวศึกษา
ได้จัดงานการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคใต้
ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต