• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

19092560v01

วันที่ 13 กันยายน 2560 ทางนักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดกิจกรรมมุทิตาจิต จากใจศิษย์ ให้แก่ข้าราชการครู ที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2560
โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
ณ ลานอาชีวสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต