• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

19092560v01

วันที่ 13 กันยายน 2560 ทางนักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดกิจกรรมมุทิตาจิต จากใจศิษย์ ให้แก่ข้าราชการครู ที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2560
โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
ณ ลานอาชีวสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต