• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg

วันที่ 23 กันยายน 2560 ทางแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

22046031 28092560

วันที่ 23 กันยายน 2560 ทางแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ได้จัดโครงการ PHUKET VOCATIONLA COLIEGE ENGLISH CAMP 2017
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
โดยโครงการนี้จัดวันที่ 23-24 กันยายน 2560