• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

วันที่ 23 กันยายน 2560 ทางแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

22046031 28092560

วันที่ 23 กันยายน 2560 ทางแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ได้จัดโครงการ PHUKET VOCATIONLA COLIEGE ENGLISH CAMP 2017
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
โดยโครงการนี้จัดวันที่ 23-24 กันยายน 2560