• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ

28092560m012

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 28 กันยายน 2560
ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า
โดยมีนายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด