• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ

28092560m012

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 28 กันยายน 2560
ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า
โดยมีนายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด