• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

พิธีวางดอกไม้จันทน์ ในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

271025600222

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
ณ สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต