• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

R-Phuket Fashion Week 2021 เชื่อมโยงการศึกษา "Education Studio" สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก

0207256401

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดโครงการ R-Phuket Fashion Week 2021 เชื่อมโยงการศึกษา "Education Studio"

สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อสร้างผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ตอบรับการเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandbox

โดยได้รับเกียรติจาก คุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต