• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

โครงการธนาคารความดี กิจกรรมปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

0907256402

คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วม
โครงการธนาคารความดี กิจกรรมปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์