• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

การอบรมออนไลน์ "International Language for tourguide" ภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะกำลังคน (Reskill Upskill Newskill) เพื่อการมีงานทำ และเตรียมความพร้อมการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด19

0609256403
นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยนางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการอบรมออนไลน์  "International Language for tourguide" ภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะกำลังคน 

(Reskill Upskill Newskill)  เพื่อการมีงานทำ และเตรียมความพร้อมการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด19 

บรรยายโดย คุณนวลสมร อุณหปะประทีบ อาจารย์คณะนิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ดำเนินงานโดย แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet และ ผ่าน FacebookLive เพจวิทยาลัยฯ

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564  ณ ห้อง513 อาคารนริศร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต