• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา "ใช้ชีวิตในทุกๆวันกับแอพโลบอร์ด" DAILY LIFE WITH LOBOARD

1509256403
นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานความร่วมมือ

หัวหน้างานกิจกรรม และคณะผู้บริหาร บริษัทโลบอร์ด จำกัด Loboard Co.,Ltd.

ร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา "ใช้ชีวิตในทุกๆวันกับแอพโลบอร์ด" DAILY LIFE WITH LOBOARD

โดยความร่วมมือในการบูรณาการ การเรียนการสอน ระหว่าง บริษัทโลบอร์ดจำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564  ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-PHUKET HOTEL  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต