• ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของแผนกวิชาการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดประกาศ