• ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอการจัดซื้อวัสดุ โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ ของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดประกาศ