• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ดาวน์โหลด :: รายละเอียดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 

-----------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบโครงการนำเสนอการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มหัวข้อที่นำเสนอ

ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มคุณลักษณะผลงาน

ดาวน์โหลด :: แบบประเมินและจุดการให้คะแนนวันที่ 6 - 10 กันยายน 2564

ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มจุดให้คะแนนในวันที่ 16 กันยายน 2564